Multi Service Agreement

Med Ztratego kan du enkelt rationalisera din verksamhet genom att samla alla dina tjänster under en Multi Service Agreement. Det innebär att du inte längre behöver hantera flera leverantörsfakturor, vilket kraftigt minskar den administrativa bördan. Dessutom hjälper vi dig att harmonisera dina avtal, så att de löper ut samtidigt och skapar enhetlighet i din verksamhet. Du har också möjlighet att ha olika leverantörer på olika orter och samtidigt dra nytta av fördelarna med en samlad inköps- och faktureringsprocess hos oss. Oavsett vilket produktområde du är intresserad av kan vi erbjuda denna fördelaktiga tjänst som hjälper dig att effektivisera och förenkla din verksamhet.

Fler kompetensområden

IT-upphandlingar och Expertis

Multi Service Agreement

Optimera Telefoniavtal

Effektiv dokumenthantering

Effektiv Facility Management

Brett inköpskunnande – Alla kategorier

Optimala fikalösningar