Vår process

Vi på Ztratego strävar efter att göra sällanköpshantering så smidig och lönsam som möjligt för våra kunder. Vår process är utformad för att identifiera besparingsmöjligheter och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar ditt företags behov.

Modern empty office room with wooden floor

Steg 1

Kostnadsanalys

Vi inleder vårt samarbete genom att noggrant analysera ditt företags kostnadsmassa på det specifika område där du önskar spara pengar eller tid. Genom att granska dina sällanköp och relaterade utgifter kan vi identifiera möjliga förbättringsområden.

Steg 2

Datainsamling och Benchmarking

Efter att vi har samlat in nödvändig data genomför vi en benchmarking-analys. Detta innebär att vi jämför dina inköpskostnader med genomsnittliga priser och prestanda för andra företag som köper liknande tjänster eller produkter. Denna jämförelse ger oss värdefull insikt i hur du ligger till i förhållande till dina konkurrenter.

Caucasian businessman in the office shoot
Table In Empty Office Meeting Room

Steg 3

Rapport och Rekommendationer

Vårt nästa steg är att generera en detaljerad rapport som visar resultatet av vår analys. Du kommer att få tydliga insikter om dina kostnader, benchmarking-data och områden där det finns potential att förbättra lönsamheten. Vi kommer även att ge dig konkreta rekommendationer och strategier för att optimera dina sällanköp.

Steg 4

Implementering av Åtgärder och Upphandling

Efter att du har granskat rapporten och diskuterat rekommendationer med vårt team, hjälper vi dig att implementera de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå besparingar och förbättringar. Detta inkluderar även om det behövs, en upphandlingsprocess där vi förhandlar med leverantörer för att säkerställa bästa möjliga priser och villkor för dina inköp. Vi stöttar dig under hela processen och säkerställer att du når dina mål.

Chairs Around Table In Empty Modern Meeting Area Of Office
Interior of empty office space

Steg 5

Uppföljning och Optimering

Vi lämnar inte dig efter att åtgärderna har implementerats. Vi fortsätter att övervaka och följa upp resultaten för att se till att besparingarna är beständiga och att du uppnår önskad effektivitet. Om det behövs justeringar eller ytterligare optimeringar, är vi här för att stödja dig.