Effektiv dokumenthantering

Skrivar- och MFP-relaterade kostnader kan vara kostsamma och komplicerade med otydliga avtal och komplexa villkor. Ztratego är här för att förenkla och göra hanteringen av dessa kostnader mer kostnadseffektiv. Vi hjälper dig att tydliggöra avtal och villkor, vilket sparar både tid och pengar samtidigt som det skapar en smidigare process för ditt företag.

Fler kompetensområden

IT-upphandlingar och Expertis

Multi Service Agreement

Optimera Telefoniavtal

Effektiv dokumenthantering

Effektiv Facility Management

Brett inköpskunnande – Alla kategorier

Optimala fikalösningar