XYZ Healthcare

Startsida / Kundcase / XYZ Healthcare

Bakgrund:

XYZ Healthcare är en ledande vårdorganisation med flera sjukhus och vårdinrättningar över hela landet. De möter ständigt utmaningar med att hantera och underhålla sina faciliteter, inklusive sjukhusbyggnader, medicinska laboratorier och vårdcentraler. Ökad kostnadstryck och behovet av att förbättra patientvården har satt press på organisationens resurser.

Utmaningar:

  1. Ökade driftskostnader: XYZ Healthcare har upplevt en ständig ökning av driftskostnaderna för sina faciliteter, inklusive energi, underhåll och reparationer.

  2. Ökad efterfrågan på vård: Den ökande befolkningen och behovet av högkvalitativ vård har lett till behovet av att effektivisera användningen av befintliga faciliteter och utvidga kapaciteten vid behov.

  3. Hög energiförbrukning: De medicinska faciliteterna har en hög energiförbrukning, vilket leder till höga energikostnader och miljöpåverkan.

  4. Patientsäkerhet och komfort: XYZ Healthcare har identifierat behovet av att förbättra patientsäkerheten och komforten genom bättre hantering av faciliteter och snabbare respons på eventuella problem.

Office Desk in Empty Office
Interior of empty office space

Lösning:

XYZ Healthcare kontaktar Xtratego, ett ledande företag inom Facility Management, för att hjälpa dem att förbättra hanteringen av sina faciliteter.

Xtratego implementerar följande lösningar:

  1. Kostnadsoptimering: Genom en noggrann analys av XYZ Healthcares faciliteter och deras driftskostnader identifierar Xtratego möjligheter till kostnadsbesparingar. De genomför energieffektivitetsåtgärder, optimerar underhållsplaneringen och förhandlar om bättre avtal med leverantörer.

  2. Kapacitetsplanering: Xtratego hjälper XYZ Healthcare att utvärdera och optimera användningen av sina befintliga faciliteter. Vid behov föreslår de också utvidgningar och ombyggnader för att möta den ökande efterfrågan på vård.

  3. Energieffektivitet: Genom att implementera energibesparande teknik, övervaka energiförbrukningen och utveckla en energihanteringsstrategi hjälper Xtratego XYZ Healthcare att minska sina energikostnader och minska sin miljöpåverkan.

  4. Patientsäkerhet och komfort: Xtratego implementerar ett system för att övervaka och rapportera problem i realtid, vilket gör det möjligt för XYZ Healthcare att snabbt åtgärda problem som påverkar patientsäkerheten och komforten.

Resultat: 

Genom sitt samarbete med Xtratego lyckades XYZ Healthcare förbättra effektiviteten och hållbarheten i sin Facility Management. De upplevde en betydande minskning av driftskostnaderna, förbättrad patientsäkerhet och komfort, samt minskad energiförbrukning. Denna framgångsrika implementering hjälpte också organisationen att upprätthålla högkvalitativ vård och möta de ökande vårdbehoven.